Pengertian Okulasi Dan Teladan Flora Okulasi

Pengertian okulasi atau tempel ialah cara perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh insan dengan cara menempelkan tunas dari satu batang satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain semoga menghasilkan tumbuhan yang unggul.
Pengertian okulasi atau tempel ialah cara perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh man Pengertian okulasi dan referensi tumbuhan okulasi
Pada dasarnya setiap tumbuhan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Batang dan tunas dari suatu tumbuhan sanggup tumbuh di tumbuhan lain dan menjadi jenis tumbuhan yang baru. Tanaman  ini akan mempunyai sifat yang lebih baik atau unggul dari tumbuhan induk.
Jadi batang ataupun tunas yang diokulasi dari dua tumbuhan yang homogen tapi mempunyai sifat yang berbeda. Misalnya tumbuhan yang jenisnya sama yang satu mempunyai akar dan batangnya yang kuat. Kemudian tumbuhan yang kedua mempunyai buah yang rasanya elok serta buahnya lebat. Maka kedua tumbuhan tersebut sanggup ditempel (okulasi).
Tunas tamanan yang mempunyai buah yang elok dan lebat nantinya diambil lalu ditempelkan pada tumbuhan yang mempunyai akar yang besar lengan berkuasa dan batang yang besar lengan berkuasa pula. Setelah ditempel lalu diikat dengan tali semoga nantinya sanggup melekat.
Contoh tumbuhan yang sanggup diokulasi ialah tumbuhan alpukat, belimbing, mangga, rambutan, dan kelengkeng.

Salah satu referensi lain dalam melaksanakan okulasi ialah pohon mangga. Pohon mangga yang sifat akar dan batangnya besar lengan berkuasa pada bab batangnya diambil secukupnya untuk ditempeli dengan tunas dari jenis mangga lain. Iris secukupnya bab kulit batangnya untuk menempelkan tunas mangga. Kemudian kita mengambil tunas mangga yang jenis buahnya elok dan lebat untuk ditempelkan pada bab batang mangga yang akar dan batangnya kuat. Setelah itu diikat besar lengan berkuasa semoga nantinya tunas itu sanggup tumbuh menjadi satu pada pohon mangga yang ditempeli tersebut.