Fungsi Enzim Pepsin, Asam Klorida, Dan Renin Dalam Lambung

Lambung kita merupakan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung terletak di bab sebelah kiri atas. Ketika kuliner sudah hingga di lambung, maka kuliner akan diremas lalu dicampur dengan cairan yang ada di dalam lambung. Fungsi cairan dalam lambung tersebut ialah untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam kuliner yang kita makan.
Cairan atau getah lambung tersebut juga berfungsi untuk memecah kuliner biar nantinya sari-sari makanannya gampang diserap oleh usus. Cairan atau getah lambung tadi dihasilkan oleh dinding lambung. Di dalam getah lambung mengandung enzim-enzim menyerupai pepsin, asam klorida, dan renin. Berikut masing-masing fungsi dari enzim tersebut.
1. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ada jenis enzim pepsin yang belum aktif disebug dengan pepsinogen.
2. Asam klorida berfungsi untuk membunuh bakteri yang terkandung dalam makanan. Kaprikornus cara kerja asam klorida ialah mengasamkan kuliner lalu enzim ini mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi enzim pepsin.

3. Renin bergungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi air susu. Protein susu disebut juga dengan kasein. Enzim renin ini terdapat pada bayi sedangkan jikalau sudah sampaumur tidak terdapat enzim renin.