Macam-Macam Stek Dan Contohnya

Pengertian perkembangbiakan dengan stek ialah perkembangbiakan dengan cara menanam pada kepingan tertentu dari flora tanpa menunggu tumbuhnya akar gres pada kepingan tenaman tersebut. Macam-macam stek flora ada dua yaitu stek batang dan setek daun. Contoh stek batang ialah tumbuhan ketela pohon, tebu, sirih, dan jambu air. Sedangkan pola tumbuhan yang sanggup di stek daun ialah tumbuhan cocor bebek, sri rejeki, dan begonia.
Perkembangbiakan tumbuhan secara stek termasuk perkembangbiakan secara vegetatif yang artinya tanpa melaksanakan perkawinan. Cara stek ini ternyata lebih gampang dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif lainnya. Berikut ini saya akan menjelaskan dua hal mengenai stek batang dan stek daun.

Pengertian perkembangbiakan dengan stek ialah perkembangbiakan dengan cara menanam pada b Macam-macam stek dan contohnya
 1. Stek batang
Ciri-ciri tumbuhan yang sanggup di stek batang ialah potongan batang flora yang akan di stek mempunyai ruas-ruas atau mempunyai mata yang nantinya sanggup tumbuh tunas baru. Batang yang akan di stek harus yang sudah renta sehingga tunas gres sanggup tumbuh pada kepingan ruas-ruasnya. Batang tumbuhan yang sudah dipotong hendaknya ditanam pada tanah yang gembur supaya lebih gampang tumbuh lalu tanahnya juga harus cukup lembab.
Contoh tumbuhan yang sanggup dilakukan stek batang ialah sirih, jambu air, dan ketela pohon. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering melihat petani sedang menanam batang pohon ketela yang nantinya sanggup tumbuh dan menjadi pohon ketela yang baru. Selain itu tumbuhan daun sirih juga sanggup dilakukan dengan stek dan sangat gampang sekali jikalau kita menanamnya.
Pengertian perkembangbiakan dengan stek ialah perkembangbiakan dengan cara menanam pada b Macam-macam stek dan contohnya
2. Stek daun
Cara perkembangbiakan dengan stek daun ialah dengan menanam daun tumbuhan yang sudah renta (cukup tua) yang akan tumbuh tunas baru. Pada umumnya stek daun ini sering diterapkan pada tumbuhan hias ibarat sri rejeki, begonia, dan cocor bebek. Lah yang sering kita jumpai ialah cocor bebek. Kita letakkan daun cocor angsa yang sudah tuan dan berwarna hijau segar pada tanah yang subur maka pada tepi daunnya (lekukan tepi daun) akan tumbuh tunas yang baru.

Jadi jikalau mau melaksanakan stek daun jangan menentukan daun tumbuhan yang sudah layu ataupun berwarna kuning. Tanah yang dipakai untuk media tanam sebaiknya tanah yang lembab dan gembur. Perkembangbiakan dengan stek daun ini berdasarkan saya paling mudah. Anak kecil saja sanggup melakukannya. Setelah tumbuh tunas yang gres kita sanggup memindahkan tunas muda tersebut pada pot. Makara gampang sekali untuk memperbanyak tumbuhan cocor bebek.